Facebook Twitter LinkedIn Google+ Mail Pinterest
Tel: +31(0)30-228 60 49
 

Edwin Pijpers

Edwin Pijpers (1966) heeft als financieel planner bijna twintig jaar ervaring en kennis op het gebied van onder meer hypotheken en pensioenen. Naast zijn advieswerk is hij docent bij verschillende opleidingsinstituten en geeft hij trainingen bij banken en verzekeraars. Edwin behaalde zijn Masters Financial Planning aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een van de oprichters van Your Financials, een franchiseorganisatie waarin gecertificeerde financieel planners hun kennis bundelen.  http://www.yourfinancials.nl/wijkbijduurstede

Eindejaarstip

20 okt 2014

Alhoewel het mooie nazomerweer het nog niet doet vermoeden, is het laatste kwartaal van dit jaar alweer aangebroken. Mijn ervaring is dat de meeste beslissingen die een fiscale uitwerking hebben vaak in deze periode worden genomen. Het is zaak om dit soort besluiten weloverwogen te nemen en een goed overzicht te krijgen van de uitwerking alvorens ertoe over te gaan.

Schenking voor de eigen woning

Een onderwerp dat dit jaar op bijzondere aandacht kan rekenen is de schenking voor de aankoop en/of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld daaronder begrepen.
De schenking van ruim € 5.000 die normaal gesproken aan kinderen kan worden gedaan mocht altijd al verhoogd worden naar ongeveer € 25.000 tussen 18 en 40-jarige leeftijd van uw kind. Als het geld besteed werd aan de eigen woning of de aflossing van de hierbij behorende hypotheekschuld mocht deze verdubbeld worden naar ruim € 50.000. Eind 2013 is de leeftijdsgrens komen te vervallen en is het bedrag dat vrij van schenkbelasting kan worden geschonken verhoogd naar € 100.000. Tevens kan het bedrag ook aan anderen dan aan eigen kinderen worden geschonken.
Bijkomende spelregels zijn dat de schenking uiterlijk op 31 december van dit jaar tot stand moet komen en dat eerdere verhoogde schenkingen aan kinderen op de € 100.000 in mindering komen. Een schenking die wordt gedaan voor een verbouwing moet wel dit jaar geformaliseerd worden maar het geld hoeft niet dit jaar te zijn uitgegeven Daar is nog twee jaar de tijd voor.

Welke besparingen kunnen worden gerealiseerd?

Als we nu eens kijken naar de besparingen die gerealiseerd kunnen worden door nu een bedrag te schenken, waar praten we dan over? Stel dat er in het verleden nog geen gebruik is gemaakt van verhoogde schenkingsvrijstellingen dan is een schenking van € 100.000 in 2014 volledig vrijgesteld. In 2015 zou er nog maar een vrijstelling zijn van ruim € 5.000. € 95.000 is dan belast tegen 10% hetgeen een schenkbelasting betekent van € 9.500. Daarnaast is er voor de ontvanger een jaarlijks voordeel omdat er geen of minder hypotheekrente verschuldigd is. Uitgaande van een rente van 4% per jaar en de hoogste tariefschijf, scheelt dit jaarlijks zo’n 2% over het afgeloste bedrag. Bij een schenking van € 100.000 dus zo’n € 2.000 per jaar.

De schenker hoeft jaarlijks geen vermogensrendementsheffing te betalen, dit kan een besparing opleveren van 1,2% per jaar. Als de schenking helemaal niet wordt gedaan (noch in 2014, noch in 2015) dan zou het ook zo maar kunnen dat als de erflater te zijner tijd overlijdt, er over de erfenis in plaats van 10%, 20% erfbelasting verschuldigd is.
Voor ouders die in verzorgingstehuis worden opgenomen geldt een eigen bijdrage op grond van de AWBZ. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van de ouder(s). Voor het bepalen van de eigen bijdrage wordt jaarlijks 12% van het vermogen meegenomen. Minder vermogen kan dus ook een lagere bijdrage betekenen.
Al met al zijn er dus wel wat voordelen te behalen die zich niet beperken tot alleen een vrijgestelde schenking.

Uitvoering

Om van de vrijstelling gebruik te kunnen maken is er geen verplichting om de schenking notarieel te formaliseren. Wel kan het aan te bevelen zijn om een uitsluitingsclausule op de schenking te plaatsen. Hierdoor kan het vermogen privé blijven en hoeft dit niet gedeeld te worden bij een toekomstige echtscheiding. De investering in de eigen woning volgt wel de waardeontwikkeling van de woning, deze blijft in principe niet nominaal.
Tenslotte dient de schenking te worden aangemeld bij de belastingdienst.
De schenking kan een welkome bijdrage zijn voor starters op de woningmarkt maar ook voor mensen die al een hypotheek hebben kan de aflossing zeer wenselijk zijn. Als u een schenking overweegt bepaal dan eerst welk bedrag u kunt missen en welke van de hierboven genoemde voordelen voor u belangrijk en van toepassing zijn. Voordat u het juiste beeld heeft en alles geregeld is zal de decembermaand waarschijnlijk al zijn aangebroken. Start dus tijdig met dit traject.prachtaankoopmakelaar.nl gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.